Gedragsregels voor commentaren

Palnws logo transparant

Onze website bevat een “commentaren” luik. Het laat lezers toe om hun mening te geven of in gesprek te treden met elkaar. Om onze commentaar sectie-mogelijk te maken, vragen we dat een aantal regels worden gerespecteerd door diegene die een post plaatst.

Door een commentaar te plaatsen op palnws.be gaat u er mee akkoord dat deze ook mogelijks op de website wordt gepubliceerd. Wenst u berichten naar de redactie te sturen, kan u altijd de standaard contact pagina gebruiken.

Niet alle berichten kunnen geplaatst worden. Volgende types van berichten worden omwille van hun inhoud altijd geweigerd:

  1. Berichten met een agressieve en beledigende inhoud, berichten met ongepaste vergelijkingen, berichten die mogelijks aanleiding geven tot laster en smaad, berichten van pornografische of pedofiele aard,… Alle voorgaande betreft zowel de tekstuele als de grafische inhoud van het bericht.
  2. Berichten die links naar andere websites bevatten, informatie met mogelijke inbreuken op intellectuele eigendom/rechten, berichten die reclame boodschappen bevatten, berichten die spamming nastreven… of andere gelijkaardige berichten zowel in tekst als inhoud.
  3. Berichten die malafide worden geplaatst in het kader van hacking of andere doeleinden t.a.v. ons medium of andere malafide inbreuken op de integriteit van de website zelf of haar lezers.
  4. Oproepen tot haat en geweld.
  5. Andere types van uitingen die mogelijks strafbare inhoud bevatten, zoals (maar niet exhaustief) racisme, seksisme of negationisme.

Plaatst u graag een commentaar, hou dan rekening met volgende:

  1. Geef een onderbouwde mening. Zeer korte of identieke meningen hebben geen meerwaarde.
  2. Ook erg lange reacties zijn meestal geen goed idee. Een lezersbrief kan u ook altijd naar de redactie sturen indien dat meer gepast zou zijn.
  3. Gefundeerde kritiek op een artikel kan en mag, maar daar hoort dan liefst wel enige argumentatie bij.
  4. Schrijf in correct Nederlands.

Het staat de redactie vrij om commentaren te beoordelen volgens bovenstaande regels vooraleer te publiceren. Het staat de redactie ook vrij om commentaren om op basis van andere criteria alsnog te weigeren.

Uiteraard wenst PALNWS maximaal commentaren toe te laten, zo niet zou het zinloos zijn om dit ook maar mogelijk te maken. Echter, wij krijgen dagelijks honderden tot duizenden berichten te verwerken. Het kost ons erg veel tijd, moeite en dus geld om dat in goede banen te leiden. Het is onmogelijk om in te gaan op individuele commentaren. Niettemin houden wij eraan om een berichtensectie voor onze lezers beschikbaar te stellen.

We begrijpen ook dat een ‘geweigerde commentaar’ soms erg frustrerend kan zijn. Als er toch een commentaar zou worden verworpen – volgens u onterecht – hopen we alvast op uw begrip dat het voor ons niet altijd eenvoudig is om dagelijks, dergelijk grote volumes te verwerken.

Welkom Terug!

Meld hieronder aan

Maak Nieuwe Account!

Vul de velden onder in om te registreren

Herstel je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of e-mailadres in om je wachtwoord te herstellen.